QUẠT BÀN B2 MINI SENKO B102

196.000₫Model - B102

    Màu sắc: Lá Cẩm, Xanh Ngọc, Cốm, Môn, Kem Nâu

   Dòng sản phẩm: Quạt Bàn

   Tốc độ gió: 2 tốc độ

   Cánh quạt: 3 lá

   Đường kính cánh: 20 cm

   Chuyển hướng cơ

1 CÁI/THÙNG