QUẠT BÀN B3 SENKO B303

209.000₫

220.000₫Model - B303

   Màu sắc: Đỏ Đen

   Dòng sản phẩm: Quạt Bàn

   Tốc độ gió: 3 tốc độ

   Cánh quạt: 3 lá

   Đường kính cánh: 29 cm

   Chuyển hướng cơ

2 CÁI/THÙNG

Sản phẩm liên quan