QUẠT BÀN B4 SENKO B1613

231.000₫

250.000₫Model - B1613

•   Màu sắc: Đỏ Đen, Kem Môn, Kem Cốm, Đen Két

•   Dòng sản phẩm: Quạt Bàn

•   Tốc độ gió: 3 tốc độ

•   Cánh quạt: 3 lá

•   Đường kính cánh: 39 cm

•   Chuyển hướng cơ

Sản phẩm liên quan