Chậu Lavabo đặt bàn Linax L-293V

2.325.000₫

Màu sắc : Chậu đặt bàn Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD


Màu sắc

  • Chậu đặt bàn 
  • Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD