Vòi và sen tắm

Sen tắm nóng lạnh HELIO, bát sen massage 5 chế độ TOTO-TX432SHV1BR/DGH108ZR

Sen tắm nóng lạnh HELIO, bát sen massage 5 chế độ TOTO-TX432SHV1BR/DGH108ZR

4.310.000₫

Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ : Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh HELIO, bát sen mạ TOTO-TX432SHBR

Sen tắm nóng lạnh HELIO, bát sen mạ TOTO-TX432SHBR

3.820.000₫

Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ:Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh GLORIA, bát sen bằng sứ TOTO-TX432SG

Sen tắm nóng lạnh GLORIA, bát sen bằng sứ TOTO-TX432SG

11.790.000₫

Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ:Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh DONNA kèm bát sen mạ TOTO-TX432SD

Sen tắm nóng lạnh DONNA kèm bát sen mạ TOTO-TX432SD

3.450.000₫

Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ : Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh GLORIA, bát sen bằng sứ TOTO-TX411SG

Sen tắm nóng lạnh GLORIA, bát sen bằng sứ TOTO-TX411SG

13.260.000₫

Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ:Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh RUFICE, bát sen massage 5 chế độ TOTO-TVSM110RU/TTSR106EMF

Sen tắm nóng lạnh RUFICE, bát sen massage 5 chế độ TOTO-TVSM110RU/TTSR106EMF

5.580.000₫

Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ:Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh CRES, bát sen massage 5 chế độ TOTO-TVSM107CR/DGH108ZR

Sen tắm nóng lạnh CRES, bát sen massage 5 chế độ TOTO-TVSM107CR/DGH108ZR

3.970.000₫

SenÁp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ:Nickel Chromeen

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh CRES, bát sen mạ TOTO-TVSM107CR/DGH104ZR

Sen tắm nóng lạnh CRES, bát sen mạ TOTO-TVSM107CR/DGH104ZR

3.450.000₫

Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ : Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD kèm bát sen mạ TOTO-TVSM103NSR

Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD kèm bát sen mạ TOTO-TVSM103NSR

2.250.000₫

Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ : Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh RUFICE, bát sen mạ TOTO-TVSM110RU/DGH104ZR

Sen tắm nóng lạnh RUFICE, bát sen mạ TOTO-TVSM110RU/DGH104ZR

4.200.000₫

Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ : Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng
Sen tắm nóng lạnh REI-S, kèm nút chuyển hướng  TOTO-TTMR302

Sen tắm nóng lạnh REI-S, kèm nút chuyển hướng TOTO-TTMR302

4.250.000₫

Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa Lớp mạ:Nickel Chrome

Thêm vào giỏ hàng