ĐỒ SẮT

LƯỚI P40

LƯỚI P40

Liên hệ

KẼM GAI

KẼM GAI

Liên hệ

LÊ VÊ RÚT

LÊ VÊ RÚT

Liên hệ

KẼM

KẼM

Liên hệ

ĐINH

ĐINH

Liên hệ

THAU HÀN

THAU HÀN

Liên hệ

DÂY HÀN KIM TÍN

DÂY HÀN KIM TÍN

Liên hệ

LƯỚI P40

LƯỚI P40

Liên hệ

KẼM GAI

KẼM GAI

Liên hệ

LÊ VÊ RÚT

LÊ VÊ RÚT

Liên hệ

KẼM

KẼM

Liên hệ

ĐINH

ĐINH

Liên hệ

THAU HÀN

THAU HÀN

Liên hệ

Thau hàn (Tig hàn) Qui cách : 2.0mm x 1m ; 2.5 mm x 1m ; 3.0 mm x 1m; 4.0 mm x 1m; 5.0 mm x 1m Qui cách đóng gói : bó 10 kg, ...

DÂY HÀN KIM TÍN

DÂY HÀN KIM TÍN

Liên hệ

Dây hàn Mig GM - 70S Tiêu chuẩn Mỹ : AWS ER 70S-6 Quy chuẩn Đăng kiểm: QCVN 21:2010/BGTVT- SW53 Tương đương: JIS YGW12 Kích thước Dây hàn,...