Que hàn

THAU HÀN

THAU HÀN

Liên hệ

DÂY HÀN KIM TÍN

DÂY HÀN KIM TÍN

Liên hệ

QUE HÀN SẮT 2L6 KIM TÍN

QUE HÀN SẮT 2L6 KIM TÍN

434.000₫

480.000₫

THAU HÀN

THAU HÀN

Liên hệ

Thau hàn (Tig hàn) Qui cách : 2.0mm x 1m ; 2.5 mm x 1m ; 3.0 mm x 1m; 4.0 mm x 1m; 5.0 mm x 1m Qui cách đóng gói : bó 10 kg, ...

DÂY HÀN KIM TÍN

DÂY HÀN KIM TÍN

Liên hệ

Dây hàn Mig GM - 70S Tiêu chuẩn Mỹ : AWS ER 70S-6 Quy chuẩn Đăng kiểm: QCVN 21:2010/BGTVT- SW53 Tương đương: JIS YGW12 Kích thước Dây hàn,...