Vít sàn đầu bằng Cá sấu TM-2P5 ốm (1b=1000c-1t=20b)

75.000₫