Vít sàn đầu bằng Cá sấu TM-3P ốm (1b=1000c-1t=20b)

87.000₫