Vít sàn đầu bằng Cá sấu TM-2P ốm (1b=1000c-1t=20b)

65.000₫