Gương tráng bạc Linax KF-4560VA

605.000₫Bổ sung lớp keo tăng cường khả năng chống nấm mốc