Gương tráng bạc Linax KF-5070VAC

725.000₫Bổ sung lớp keo tăng cường khả năng chống nấm mốc.