Gương tráng bạc Linax KF-6090VA

1.215.000₫Bổ sung lớp keo tăng cường khả năng chống nấm mốc.