Kệ đựng ly Linax H-443V

57.000₫Kích thước: 130 x 103 x 47