Lavabo đặt trên bàn Caesar-LF5224- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :375 x 375 x 150 mm

zalo