Lavabo dương bàn Caesar-LF5016

1.416.000₫- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :450 x 450 x 165mm

zalo