Lavabo dương bàn Caesar-LF5017

2.227.000₫- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :480 x 605 x 180mm

zalo