Ổ cắm kéo dài phổ thông LIOA 3TS3-2

- Ổ cắm kéo dài Lioa phổ thông 3 ổ có 1 công tắc (dây dài 3m)
-Có bảo vệ quá tải bằng CB
-Công suất tối đa 1000W / 250V~- Ổ cắm kéo dài Lioa phổ thông 3 ổ có 1 công tắc (dây dài 3m)
-Có bảo vệ quá tải bằng CB
-Công suất tối đa 1000W / 250V~

zalo