QUẠT ĐẢO TRẦN CHUYỂN HƯỚNG CƠ SENKO TD105

350.000₫Model - TD105

•   Màu sắc: Trắng

•   Tốc độ gió: 3 tốc độ

•   Cánh quạt: 3 lá

•   Đường kính cánh: 39 cm

•   Chuyển hướng cơ

2 CÁI/THÙNG