Quạt đứng dân dụng Panasonic F-407WGO (Màu vàng kim)

2.142.000₫

3.060.000₫



- Đường kính quạt 40cm

- Chiều cao quạt 143cm - 171cm

- 3 cấp độ quạt gió

- Có trang bị đèn ngủ