Sen tắm buồn vách kính Linax BFV-7000B(FB7000B-F)

5.600.000₫