Thanh vắt khăn TOTO-TX701AC

1.560.000₫


Kích thước : 660 mm