Thanh vắt khăn TOTO-TX701AE

Kích thước : 660 mm
zalo