THAU HÀN

Thau hàn (Tig hàn)

Qui cách : 2.0mm x 1m ; 2.5 mm x 1m ; 3.0 mm x 1m; 4.0 mm x 1m; 5.0 mm x 1m

Qui cách đóng gói : bó 10 kg, 


Đặc điểm kỹ thuật : Là thanh thau hàn với độ nóng chảy khoảng 890 oC, tính chảy loãng tốt, mối hàn đồng đều, sáng bóng.

Ứng dụng: Sử dụng chủ yếu như một dẫn hướng lấp đầy khi hàn bằng oxy- acetylene, gas -oxy, dùng hàn thép, hợp kim Cu-Ni, nấu đồng, dụng cụ đúc bằng Carbide, hàn gang,...

zalo