Vòi rửa chén Linax SFV-21 nước lạnh

1.040.000₫



VÒI BẾP SỬ DỤNG NƯỚC LẠNH