Vòi rửa chén Linax SFV-29 nước lạnh

1.190.000₫



VÒI BẾP SỬ DỤNG NƯỚC LẠNH