Vòi rửa chén Linax SFV-31 nước lạnh

1.261.000₫

1.660.000₫



VÒI BẾP SỬ DỤNG NƯỚC LẠNH